DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
40Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.40 Curăţele- Judeţul BihorPrimăria comunei Curăţele - sala de şedinţe - loc. Curăţele nr. 16709:00 -17.00Tel./Fax: 0359235657 bh.curatele@bec.ro ​​​​​​​
sus