Planul anual de achiziţii pentru anul 2021 al Comunei Curăţele a fost aprobat prin HCL 39 din 28.05.2021 şi prevede următoarele proiecte de investiţii:

1. Dotarea căminelor culturale;

2.Continuarea lucrărilor de canalizare PNDL;

3. Continuarea cadastrului sistematic;

4. Construire anexă primărie;

5. Efectuarea de demersuri pentru introducerea gazului în comuna Curăţele;

6. Decolmatarea Valea Nimăieşti şi Binşel;

7. Evaluarea patrimoniului comunei;

8. Construirea de capele mortuare;

9. Construire pod Beiuşele peste Binşel;

10. Reparaţii drum Pociovelişte - Beiuşele;

11. Reparaţii drum Curăţele - Beiuşele pe lângă fostul CAP;

12. Reparaţii Drum Comunal 221 Curăţele - Beiuş;

13. Reparaţii drum Beiuşele - Cresuia;

14. Plombări cu mixtură asfaltică drumuri şi străzi din comună;

15. Întreţinere cămine culturale;

16. Întreţinere şcoli şi grădiniţe;

17. Întreţinere şi reparaţii podeţe şi punţi pietonale;

18. Sprijinirea unităţilor de cult;sus