Anunţ RABIE

Anunţ ANPM - Amenajament fond forestier 

Regulament gospodărire comunală
Regulament salubrizare
Colectarea selectivă 2014 - 2018
Plan de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei Curatele
Colectare DEE 2022
Anunţ de interes public privind obligativitatea declarării Foselor Septice
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
sus